TarievenIntake gesprek is gratis. Na het intake gesprek stel ik in overleg met u een pakket samen. Kosten zijn afhankelijk van het pakket wat samengesteld wordt.


U kunt zonder verwijzing van uw huisarts een afspraak met mij maken.