Counselling methodeWaarom is counselling een goede methode?

Counselling gaat niet uit van standaardoplossingen. Counselling is erop gericht om ieder individu persoonlijke aandacht en begeleiding te geven. Er zijn geen mensen te vinden die 100% gelijk zijn in alles. Een counsellor is daarom van mening dat iedere cliënt recht heeft op een totaal individuele benadering van zijn of haar probleem.