Hoe werkt een stresscounsellor?Als counsellor begeleid ik u in eerste instantie bij het helder krijgen van uw probleem of situatie. U krijgt inzicht in wat er gebeurt, wat u voelt, wat u denkt, wat er met u aan de hand is. Deze eerste fase van het counsellingsproces is nodig en zelfs zeer relevant, aangezien het zoeken naar oplossingen minder succesvol verloopt, als u uw probleem nog niet helder voor ogen heeft.

In de tweede fase staat het stellen van doelen centraal. U gaat voor uzelf benoemen wat u zou willen bereiken, wanneer u zou vinden dat het beter met u gaat, wat u zou willen veranderen. Ik begeleid u hierbij onder andere door het helder formuleren, het concreet maken en het inschatten van de haalbaarheid van uw doelen.

In de laatste fase van de counselling gaat het om het bereiken van de gewenste situatie. U gaat kijken hoe u uw gekozen doelen kunt realiseren, wat u precies gaat doen. Dit resulteert in een actieplan met de bijbehorende tijdsplanning. Vanzelfsprekend zal ik u ook begeleiden bij het uiteindelijk uitvoeren van het actieplan. Met mij leert u technieken te gebruiken die uw eigen waarneming verbetert en het afbouwen van stress zal bevorderen. (Methodiek Egan.)

Counselling traject