Wat is(stress) counselling?Counselling is een laagdrempelige vorm van kortdurende (emotionele) hulpverlening. In het Engels ook bekend als raadgeven.

Het doel van counselling bij mensen is:Counselling heeft feitelijk 1 kerntaak; psychosociale hulpverlening. Deze zorg is erg op het individu en diens beleving gericht. Het gaat bij counselling dan ook om het:Counselling werkt vanuit het principe dat de cliënt zelf handelt; de counsellor biedt via gesprekken begeleiding bij "het doen", maar "doet" zelf niets voor de cliënt. Het accent bij counselling ligt meer op innerlijke groei en innerlijke reflectie. Denk hierbij aan jezelf beter leren kennen en aan het leren omgaan met de eigen (negatieve) emoties en het aan het leren omgaan met persoonlijke problemen en vragen.